PARIKAN SUKUSEURA
  Artikkelit
  VUODEN PARIKAT
  Parika Perinteiset hiihot vuodesta 1964 50. juhlavuosi siis!
  Intialainen Bollywood-video: POO Parikka
 
Kaikkia Parikoita yhdistää oma yhdistys!


Parikan Sukuseura ry hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 23.12.1999.Sukuseuralla on tietenkin myös säännöt:


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä henkistä kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää Parikan sukuun liittyviä muistoja, perimätietoja ja esineitä, järjestää kokouksia ja pitää sukukirjaa. Yhdistys voi perustaa rahastoja ja omistaa toimintansa kannalta tarpeellista sekä kiinteää, että irtainta omaisuutta. Suvun jäsenet voivat muodostaa eri paikkakunnilla rekisteröimättömiä sukukerhoja, jotka pitävät yhteyttä suvun hallitukseen ja antavat alueeltaan sukua koskevia tietoja.


3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä kaikki suvun jäsenet, myöskin avio- tai avoliiton kautta suvun jäsenten perhepiiriin liittyvät henkilöt. Suvun jäsenistä pidetään sukukirjaa, josta käy selville syntymäaika, vihkiminen ja kuolinpäivä.

Sukukokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa erikoisen ansioituneita suvun jäseniä.


10 § Vuosikokous

Yhdistyksen varsinainen sukukokous eli vuosikokous pidetään parillisina vuosina. Vuosikokous kutsutaan koolle tiedottamalla siitä jäsenille kirjeitse sekä sanomalehdessä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.